PROJEKTĒTĀJIEM

Tehniskās specifikācijas / tehniskā uzdevuma metāla konstrukciju ražotājiem, izstrādāšana.

 1. Prasības metāla konstrukciju pretkorozijas aizsardzībā:
  • prasības personāla kvalifikācijai saskaņā ar standartu ISO 12944-7:2017, p. 4.1;
  • vides korozivitātes pakāpes norāde saskaņā ar standartu ISO 12944-2:2017;
  • pretkorozijas pārklājuma ilgmūžība (ne garantija) saskaņā ar standartu ISO 12944-1:2017, p. 5.5;
  • konkrētās metāla konstrukciju pārklājuma sistēmas norāde saskaņā ar standartu ISO 12944-5:2017, Annex C;
  • virsmas pārklājuma virsējā slāņa krāsu toņa (RAL) noteikšana.
 1. Prasības metāla konstrukciju virsmas sagatavošanai pirms krāsošanas darbu veikšanas:
  • metināšanas šuvju attīrīšanas pakāpes norāde, malu apstrāde, atvērumu un citu metāla konstrukciju daļu sagatavošana pirms krāsošanas darbu veikšanas EN ISO 8501-3:2007, p. 4;
  • metāla konstrukciju virsmas strūklas attīrīšanas pakāpes norāde pirms krāsošanas darbu veikšanas EN ISO 8501-1:2007, p. 3;
  • nepiciešamā virsmas raupjuma (roughness) noteikšana pirms krāsošanas darbu veikšanas ISO 8503:2012 (comparators);
  • pieļaujamā līmeņa putekļu un sāls saturam uz krāsošanai sagatavotas virsmas noteikšana. Putekļu saturs saskaņā ar standartu ISO 8502-3:2017, sāls saturs saskaņa ar standartu ISO 8502-6:2006;
 2. Virsmas krāsošanas darbu izpildes prasības saskaņā ar standartiem ISO 12944-7:2017, p.5, ISO 2808:2019 (wet film tickness), ISO 8502-4:2017(climatic conditions);
 3. Virsmas sagatavošanas un krāsošanas darbu pārbaužu plāna izstrādāšana:
  • personāla, kas tieši veic metāla konstrukciju virsmas sagatavošanas darbus, krāsošanas darbus un virsmas pārbaudes, kvalifikācijas novērtēšana;
  • metināšanas šuvju, malu, atvērumu un citu konstrukciju elementu attīrīšanas pakāpes novērtēšana saskaņā ar standartu ISO 8501-1:2007 un ISO 8501-3:2007;
  • metāla konstrukcijas virsmas raupjuma pakāpes novērtēšana ar virsmas komporātoriem vai citiem specializētiem, sertificētiem instrumentiem saskaņā ar standartu ISO 8503-1:2012 (grit) un ISO 8503-2:2012 (shot);
  • metāla konstrukciju virsmas attaukošanas, attīrīšanas no putekļiem un sāls daudzuma uz virsmas novērtēšana. Novērtēšana tiek veikta izmantojot īpašos testus un pielietojot sertificētas iekārtas. Putekļu saturs uz sagatavotas virsmas saskaņā ar standartu ISO 8502-3:2017, sāls saturs uz sagatavotas virsmas ISO 8502-6:2006;
  • klimatisko apstākļu novērtēšana pirms krāsošanas darbiem un krāsošanas darbu laikā, izmantojot sertificētas iekārtas, ISO 8502-4:2017 (climatic conditions);
  • krāsošanas materiālu pielietošanas atbilstība ražotāja tehniskajām instrukcijām. Novērtēšanu iespējams veikt tikai krāsošanas darbu laikā;
  • pārklājuma nominālā sausā slāņa biezuma noteikšana (NDFT) izmantojot sertificētas iekārtas saskaņā ar standartu ISO 19840:2012;
  • inspekcijas ar graujošās kontroles motodes pielietojumu (PIG, adhēzijas tests);
 4. Atskaišu sagatavošana par metāla konstrukciju virsmas sagatavošanas kvalitāti;
 5. Esošo metāla konstrukciju virsmas pārklājuma degradācijas pārbaude un novērtēšana (konstrukcijam, kuras nepieciešams renovēt), lai izvērtēt pasākumus, nepieciešamus pretkorozijas pārklājuma atjaunošanai.