RAŽOTĀJIEM

  1. Metāla konstrukciju virsmas sagatavošanas un pretkorozijas aizsardzības instrukciju izstrādāšana un ieviešana;
  2. Metāla konstrukciju virsmas sagatavošanas un pretkorozijas aizsardzības kvalitātes pārbaužu plāna izstrādāšana un ieviešana;
  3. Metāla konstrukciju virsmas sagatvošanas darbu kvalitātes kontrole;
  4. Krāsošanas darbu izpildes kvalitātes kontrole;
  5. Atskaišu sagatavošana par pretkorozijas pārklājuma kvalitāti no neatkarīga inspektora;