FÖR TILLVERKARE

  1. Utarbetande och implementering av instruktioner angående ytförbehandling och korrosionsskydd på metallkonstruktioner.
  2. Utarbetande och implementering av kvalitetsinspektionsplan angående ytförbehandling och korrosionsskydd på metallkonstruktioner.
  3. Kvalitetskontroll av ytförbehandling på metallkonstruktioner.
  4. Kvalitetskontroll av den utförda målningen.
  5. Utarbetande av rapporter om kvaliteten på korrosionsskyddsbeläggningen av en oberoende inspektör.