FÖR ENTREPRENÖRER/KONSTRUKTIONSLEDARE

 1. Kontroll av ytbeläggningskvaliteten på metallkonstruktioner under alla stadier under arbetet.
  • Den övergripande bedömningen av företaget som utför korrosionsskyddsbeläggningen av metallkonstruktionerna. Bedömning av arbetsförhållanden, använda material, personalens kvalifikationer osv.
  • Bedömning av metallkonstruktionens ytförbehandling och dess överensstämmelse med tekniska föreskrifter.
  • Bedömning av den färdiga beläggningen och dess överensstämmelse med tekniska föreskrifter.
  • Upptäckt av defekter på ytbeläggningen och möjliga lösningar för att eliminera dem.
 2. Utarbetning av rapporter av ett oberoende företag.
 3. Lösa oenigheter mellan kunden och entreprenören beträffande ytbeläggningens kvalitet.