URAKOITSIJOILLE / RAKENNUSTYÖN VALVOJILLE

 1. Metallirakenteiden pinnoituksen laadunvalvonta kaikkien työvaiheiden aikana:
  • metallirakenteiden korroosiosuojapinnoituksen suorittavan yhtiön kokonaisarviointi. Työolosuhteiden, käytettyjen materiaalien, henkilökunnan pätevyyden jne. arviointi;
  • metallirakenteen valmisteluprosessin ja sen teknisiin määräyksiin vastaamisen arviointi;
  • viimeistellyn pinnoituksen ja sen teknisiin määräyksiin vastaamisen arviointi;
  • pinnoituksen vikojen havaitseminen ja mahdolliset ratkaisut niiden eliminoimiseksi.
 2. Riippumattoman yhtiön laatiman raportin valmistelu;
 3. Asiakkaan ja urakoitsijan välisten, pinnoituksen laatua koskevien kiistojen ratkaisu.