FOR ENTREPRENØRER / BYGGVEILEDERE

 1. Kontroll av kvaliteten på overflatebelegget på metallstrukturer i alle faser av arbeidet:
  • Den samlede vurderingen av selskapet som utfører det korrosjonsbeskyttende belegg-arbeidet av metallstrukturene. Vurdering av arbeidsforhold, brukt materiale, personellets kvalifisering osv.;
  • Vurdering av prosessen for klargjøring av metallstrukturens overflate og dens overholdelse av tekniske forskrifter;
  • Vurdering av det ferdige belegget og dets overholdelse av tekniske forskrifter;
  • Oppdagelse av defekter i overflatebelegget og mulige løsninger for å eliminere dem.
 2. Utarbeide rapporter fra et uavhengig selskap;
 3. Løse tvister mellom kunden og entreprenøren angående kvaliteten på overflatebelegget.