FOR PRODUSENTER

  1. Utarbeidelse og implementering av instruksjoner for klargjøring av overflate på metallstruktur og korrosjonsbeskyttelse;
  2. Utarbeidelse og implementering av instruksjoner for klargjøring av overflate på metallstruktur og inspeksjonsplan for kvalitet på korrosjonsbeskyttelse;
  3. Kvalitetskontroll av overflatebehandling av metallstruktur;
  4. Kvalitetskontroll av utførelsen av malingsarbeid;
  5. Utarbeide rapporter om kvaliteten på det korrosjonsbeskyttende belegget utført av en uavhengig inspektør.