TIL ENTREPRENØRER/TILSYNSFØRENDE PÅ BYGGEPLADSER

 1. Kontrol af kvaliteten af metalkomponenters overfladebelægning i alle arbejdets faser:
  • Den overordnede vurdering af den virksomhed, der udfører korrosionsbeskyttelsesarbejdet på metalkomponenterne. Vurdering af arbejdsforholdene, de anvendte materialer, personalets kvalifikationer osv.;
  • Vurdering af processen til forbehandling af metalkomponenterne og overensstemmelsen med de tekniske bestemmelser;
  • Vurdering af den færdige belægning og overensstemmelsen med de tekniske bestemmelser;
  • Opdagelse af defekter i overfladebelægningen og mulige løsninger til afhjælpning deraf.
 2. Udfærdigelse af rapporter fra en uafhængig virksomhed;
 3. Bilæggelse af tvister mellem kunden og entreprenøren angående overfladebelægningens kvalitet.