BŪVUZŅĒMĒJIEM / BŪVUZRAUGIEM

 1. Metāla konstrukciju virsmas pārklājuma kvalitātes kontrole visās darba veikšanas stadijās:
  • Kopējais uzņēmuma, kas veic metāla konstrukciju pretkorozijas pārklājuma darbus, novērtējums. Darbu veikšanas apstākļu novērtējums, pielietojamo materiālu novērtējums,personāla kvalifikācijas novērtējums un t.t.;
  • Metāla konstrukciju virsmas sagatavošanas procesa un atbilstības tehniskajiem noteikumiem novērtējums;
  • Gatavā pārklājuma un viņa atbilstības tehniskajiem noteikumiem novērtējums;
  • Virsmas pārklājuma defektu atklāšana un to likvidēšanas varianti;
 2. Atskaišu sagatavošana no neatkarīga uzņēmuma;
 3. Strīdīgu jautājumu risināšana par virsmas pārklājuma kvalitāti starp pasūtītāju un darbu izpildītāju;