FÖR DESIGNERS

Framtagning av tekniska specifikationer/tekniska krav för metallkonstruktioner.

 1. Krav på metallkonstruktioners korrosionsskydd:
  • krav på personals kvalifikationer enligt ISO-standard 12944-7:2017, art. 4.1
  • hänvisning till korrosionsgrad i miljön enligt ISO-standard 12944-2:2017
  • hållbarhet (inte garanti) på korrosionsskyddsbeläggning enligt ISO-standard 2944-2:2017, art 5.5
  • hänvisning till specifika beläggningssystem för metallkonstruktioner enligt ISO-standard 12944-5:2017, bilaga C
  • bestämning av ytbeläggningens färgton (RAL).
 1. Krav på ytbehandling av metallkonstruktioner före målning:
  • hänvisning till förbehandlingsgrad för svetsar, kanter, hålrum och andra delar av metallkonstruktioner före målning, EN ISO 8501-3:2007, art. 4
  • hänvisning till blästringsgrad på metallkonstruktionsytor före målning, EN ISO 8501-1:2007, art. 3
  • bestämning av erforderlig ytråhet före målning, ISO 8503:2012 (komparatorer)
  • bestämning av tillåtna damm- och saltnivåer på ytan som behandlats för målning. Dammhalt enligt ISO-standard 8502-3:2017, salthalt enligt ISO-standard 8502-6:2006.
 2. Krav vid utförande av ytmålning enligt ISO-standard ISO 12944-7:2017, art 5, ISO 2808:201 (våt skikttjocklek), ISO 8502-4:2017 (klimatförhållanden)/li>
 3. Utarbetande av inspektionsplan för ytförbehandling och målning:
  • Bedömning av vilka kvalifikationer den personal som är direkt involverad i förbehandlingen av metallytan, målning och ytinspektion ska ha.
  • Bedömning av förbehandlingsgrad för svetsar, kanter, hålrum och andra konstruktionselement enligt ISO-standard 8501-1:2007 och ISO 8501-3:2007.
  • Bedömning av metallkonstruktionens ytråhet med hjälp av ytkomparatorer eller andra specialiserade, certifierade instrument enligt ISO-standard 8503-1:2012 (skarpkantade) och ISO 8503-2:2012 (rundade).
  • Bedömning av avfettning, dammeliminering och salthalt på ytan av metallkonstruktioner. Bedömningen görs med hjälp av specialtest och certifierad utrustning. Dammhalt på en förbehandlad yta enligt ISO-standard 8502-3:2017, salthalt på en förbehandlad yta enligt ISO-standard 8502-6:2006.
  • Bedömning av klimatförhållanden före och under målningen med hjälp av certifierad utrustning, ISO 8502-4:2017 (klimatförhållanden).
  • Målarmaterialens överensstämmelse med tillverkarens tekniska instruktioner. Bedömning kan endast göras under målningen./li>
  • Bestämning av nominell torr skikttjocklek (NDFT) för beläggningen med hjälp av certifierad utrustning enligt ISO-standard 19840:2012.
  • Inspektion utförd med den destruktiva kontrollmetoden (PIG, vidhäftningstest).
 4. Utarbeta rapporter om metallkonstruktioners ytors förbehandlingskvalitet.
 5. Inspektion och bedömning av ytbeläggningens nedbrytning på befintliga metallkonstruktioner (för konstruktioner som ska renoveras) för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att återställa korrosionsskyddsbeläggningen.