TIL DESIGNERE

Udfærdigelse af tekniske specifikationer/tekniske krav til metalkomponenter.

 1. Krav til korrosionsbeskyttelse af metalkomponenter:
  • krav til personalet kvalifikationer i henhold til standarden ISO 12944-7:2017, Art. 4.1;
  • reference til den miljømæssige korrosivitet i henhold til standarden ISO 12944-2:2017;
  • holdbarheden af (ikke garanti for) korrosionsbeskyttelsen i henhold til standarden ISO 12944-1:2017, punkt 5.5;
  • reference til metalkonstruktionens specifikke belægningssystem i henhold til standarden ISO 12944-5:2017, bilag C;/li>
  • bestemmelse af farven (RAL) af overfladebeskyttelsens øverste lag:
 1. Krav til forbehandlingen af metalkomponenters overflader inden lakering:
  • reference til rensningsgraden af svejsninger, kantbehandling, forbehandling af hulrum og andre dele af metalkomponenter inden lakering, EN ISO 8501-3:2007, punkt 4;
  • reference til sandblæsningen af metalkomponenters overflader inden lakering, EN ISO 8501-1:2007, punkt 3;
  • bestemmelse af den påkrævede overfladeruhed inden lakering, ISO 8503:2012 (komparatorer);
  • bestemmelse af det tilladte støv og saltniveau på overfladen, der er klargjort til lakering. Støvniveau i henhold til standarden Standard ISO 8502-3:2017, saltniveau i henhold til standarden ISO 8502-6:2006;
 2. Krav til udførelsen af lakeringsarbejde på overflader i henhold til standarderne ISO 12944-7:2017, punkt 5, ISO 2808:2019 (våd filmtykkelse), ISO 8502-4:2017 (klimaforhold);
 3. Planlægning af overfladeforbehandling og eftersyn af lakeringsarbejde:
  • Vurdering af kvalifikationerne af det personale, der er direkte involveret i arbejdet med at forbehandle metaloverflader, lakeringsarbejde og eftersyn af overfladerne;/li>
  • vurdering af rensningsgrader for svejsninger, kanter, hulrum og andre strukturelle elementer i henhold til standarderne ISO 8501-1:2007 og ISO 8501-3:2007;
  • vurdering af metalkomponenters ruhedsgrad ved brug af overfladesammenligning eller andre certificerede specialinstrumenter i henhold til standarderne ISO 8503-1:2012 (sand og grus) og ISO 8503-2:2012 (skud);
  • vurdering af affedtning, støvfjernelse og saltniveau på overfladen af metalkomponenter. Vurderingen foretages ved hjælp af specielle tests og ved brug af certificeret udstyr. Støvniveau på en forbehandlet overflade i henhold til standarden ISO 8502-3:2017, saltniveau på en forbehandlet overflade i henhold til standarden ISO 8502-6:2006;
  • vurdering af klimaforhold før og efter lakeringsarbejde ved brug af certificeret udstyr, ISO 8502-4:2017 (klimaforhold);
  • lakeringsmaterialers overensstemmelse med fabrikantens tekniske anvisninger. Vurderingen kan kun foretages under lakeringsarbejdet;
  • bestemmelse af den nominelle tørre filmtykkelse (NDFT) af belægningen ved brug af certificeret udstyr i henhold til standarden ISO 19840:2012;
  • Eftersyn ved brug destruktiv afprøvning (PIG, adhæsionstest).
 4. Udfærdigelse af rapporter om kvaliteten af forbehandlingen af metalkomponenters overflader;
 5. Eftersyn og vurdering af nedbrydningen af overfladebelægningen på eksisterende metalkomponenter (for komponenter, der skal istandsættes) med henblik på evaluering af hvilke foranstaltninger, der er nødvendige til genopretning af korrosionsbeskyttelsen.