FOR DESIGNERE

Utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner / tekniske krav for metallstrukturer.

 1. Krav til korrosjonsbeskyttelse av metallstrukturer:
  • krav til personellets kvalifisering i henhold til standard ISO 12944-7:2017, art. 4.1;
  • referanse til grad av miljømessig korrosjon i henhold til standard ISO 12944-2:2017;
  • holdbarhet (ikke garanti) av korrosjonsbeskyttende belegg i henhold til standard ISO 12944-1:2017, art. 5.5;
  • referanse til det spesifikke beleggsystemet for metallbygg i henhold til standard ISO 12944-5:2017, vedlegg C;
  • bestemmelse av fargetonen på overflatebeleggets topplag (RAL).
 1. Krav til klargjøring av overflater på metallstrukturer før maling:
  • referanse til rensekvalitet av sveisearbeid, kantbehandling, klargjøring av hulrom og andre deler av metallstrukturer før maling, EN ISO 8501-3:2007, art. 4;
  • referanse til grad av blåserensing av overflater på metallstrukturer før maling, EN ISO 8501-1:2007, art. 3;
  • bestemme den nødvendige grovhet av overflaten før maling, ISO 8503:2012 (komparatorer);
  • bestemme tillatt støv- og saltnivå på overflaten som er klargjort til maling. Støvinnhold i henhold til standard ISO 8502-3:2017, saltinnhold i henhold til standard ISO 8502-6:2006;
 2. Krav til utførelse av malingsarbeid på overflater i henhold til standardene ISO 12944-7:2017, art. 5, ISO 2808:2019 (tykkelse på våt film), ISO 8502-4:2017(klimatiske forhold);
 3. Utarbeidelse av inspeksjonsplan for klargjøring av overflater og malingsarbeid:
  • Vurdering av kvalifiseringen til personell som er direkte involvert i klargjøringsarbeid av metalloverflater, malingsarbeid og inspeksjon av overflater;
  • vurdering av renhetsgraden av sveisearbeid, kanter, hulrom og andre strukturelementer i henhold til standardene ISO 8501-1:2007 og ISO 8501-3:2007;
  • vurdering av grovhetsgrad av metallstrukturen ved hjelp av overflate-komparatorer eller andre spesialiserte, sertifiserte instrumenter i henhold til standardene ISO 8503-1:2012 (grit) og ISO 8503-2:2012 (shot);
  • vurdering av avfetting, støv-eliminering og saltinnhold på overflaten av metallstrukturer. Vurdering utføres ved hjelp av spesielle tester og bruk av sertifisert utstyr. Støvinnhold på en klargjort overflate i henhold til standard ISO 8502-3:2017, saltinnhold på en klargjort overflate i henhold til standard ISO 8502-6:2006;
  • vurdering av klimatiske forhold før og under malingsarbeid ved bruk av sertifisert utstyr, ISO 8502-4:2017 (klimatiske forhold);
  • overholdelse av malingsmaterialer med produsentens tekniske instruksjoner. Vurdering kan bare gjøres under malingsarbeid;
  • bestemme nominell tykkelse på tørr film (NDFT) på belegget ved bruk av sertifisert utstyr i henhold til standard ISO 19840:2012;/li>
  • Inspeksjon ved bruk av den destruktive kontrollmetoden (PIG, adhesjonstest).
 4. Utarbeide rapporter om klargjøringskvaliteten på overflaten av metallstrukturer;
 5. Inspeksjon og vurdering av overflatebeleggets forringelse på de eksisterende metallstrukturene (for strukturer som skal renoveres) for å evaluere tiltak som er nødvendige for å gjenopprette det korrosjonsbeskyttende belegget.