SUUNNITTELIJOILLE

Metallirakenteiden teknisten tietojen / teknisten vaatimusten valmistelu.

 1. Metallirakenteiden korroosiosuojaa koskevat vaatimukset:
  • henkilökunnan pätevyyttä koskevat vaatimukset standardin ISO 12944-7:2017, art. 4.1 mukaan;
  • viite ympäristökorroosioasteeseen standardin ISO 12944-2:2017 mukaan;
  • korroosiosuojamaalin kestävyys (ei taattu) standardin ISO 12944-1:2017, art. 5.5 mukaan;
  • viite spesifiseen metallirakenteiden pinnoitusjärjestelmään standardin ISO 12944-5:2017, liite C mukaan;
  • päätös pinnoitusmaalin pintakerroksen värisävystä (RAL).
 1. Metallirakenteiden valmistelua koskevat vaatimukset ennen maalausta:
  • viite hitsaussaumojen, reunakäsittelyn, aukkojen valmistelun ja muiden metallirakenteiden puhdistusasteisiin ennen maalausta, EN ISO 8501-3:2007, art. 4;
  • viite metallirakenteen pintojen puhalluspuhdistusasteeseen ennen maalausta, EN ISO 8501-1:2007, Art. 3;
  • päätös vaaditusta pinnan lujuudesta ennen maalausta, ISO 8503:2012 (vertaimet);
  • päätös maalaamista varten valmistellun pinnan sallitusta pöly- ja suolatasosta. Pölymäärä standardin ISO 8502-3:2017 mukaan, suolapitoisuus standardin ISO 8502-6:2006 mukaan;
 2. vaatimukset pintamaalaustöiden suorittamiselle standardien ISO 12944-7:2017, art. 5, ISO 2808:2019 (märkäkalvon paksuus), ISO 8502-4:2017(ympäristöolosuhteet) mukaan;
 3. pinnan valmistelun ja maalaustyön tarkastussuunnitelman vedoksen teko:
  • metallipinnan valmistelutöiden, maalaustöiden ja pinnan tarkastuksen kanssa välittömästi työskentelevien henkilöiden pätevyyden arviointi;
  • hitsaussaumojen, reunojen, aukkojen ja muiden pintaelementtien puhtausasteen arviointi standardien ISO 8501-1:2007 ja ISO 8501-3:2007 mukaan;
  • metallirakenteen lujuusasteen arviointi pintavertaimien tai muiden sertifioitujen erikoisinstrumenttien avulla standardien ISO 8503-1:2012 (sora) ja ISO 8503-2:2012 (rae) mukaan;
  • metallirakenteiden rasvan poiston, pölyn eliminoinnin ja suolapitoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan erikoistestimenettelyitä käyttäen sertifioiduilla välineillä. Pölymäärä valmistetulla pinnalla standardin ISO 8502-3:2017 mukaan, suolapitoisuus valmistellulla pinnalla standardin ISO 8502-6:2006 mukaan;
  • ennen töitä ja töiden aikana vallitsevien ympäristöolosuhteiden arviointi sertifioituja välineitä käyttäen, ISO 8502-4:2017 (ympäristöolosuhteet);
  • maalausmateriaalin vastaavuus valmistajan laatimien teknisten tietojen kanssa. Arviointi voidaan tehdä vain maalaustöiden aikana;
  • pinnoituksen kuivakalvon nimellispaksuuden (NDFT) määrittäminen sertifioitujen välineiden avulla standardin ISO 19840:2012 mukaan;
  • tarkastukseen käytetään destruktiivista tarkastusmenettelyä (PIG, kiinnipysymistesti).
 4. Metallirakenteiden pintojen valmistelulaatua koskevien raporttien valmistelu;
 5. olemassa olevien metallirakenteiden pinnoituksen rappeutumisen tarkastus ja arviointi (kunnostettaville rakenteille), jotta voidaan arvioida vaadittavat toimenpiteet korroosiosuojamaalin korjaamiseen.